Thèta-healing® is een vrij nieuwe, wereldwijd succesvolle toegepaste healingsmethodiek, die ontwikkeld is door Vianna Stibal. De naam van deze modaliteit is ontleend aan de hersen golffrequentie die de thèta staat heet. Het is een snelle en effectieve manier om belemmerende overtuigingen te veranderen. In het onderbewustzijn worden ervaringen opgeslagen met de daarbij aan gekoppelde overtuigingen. Deze overtuigingen worden opgeslagen in je cellen, genen en chakra's en kunnen je belemmeren in je dagelijkse leven. Je overtuigingen over jezelf creëren namelijk je leven.

Via de– wetenschappelijk bewezen – intuïtieve theta staat van de heler wordt verbinding gemaakt met de creatieve, onvoorwaardelijke liefdevolle energie van de Bron van Al dat is. Hierdoor ontstaat er op liefdevolle wijze toegang tot het energieveld en onderbewuste van de cliënt. Met Theta healing® worden d.m.v. spiertesten deze overtuigingen opgespoord. Via de Bron word de belemmerende overtuiging ( en samenhangende trauma geheeld ) vervangen door een positieve overtuiging en/of gevoel.

De (onbewuste) ervaring die aan de basis ligt van de blokkade – wat je kan zien als een herinnering die als overtuiging is opgeslagen in bijvoorbeeld je cellen, genen of chakra’s – wordt dus simpelweg verwijderd en vervangen door een overtuiging of gevoel die werkelijk bij je past. Op deze wijze kan je dus je leven (her)creëren. Je wordt bewuster, kan meer in je eigen kracht gaan staan en bent beter in staat keuzes te maken en de juiste beslissingen te nemen. Het helpt om liefdevoller en eerlijker te worden naar jezelf en de wereld om je heen.

ThetaHealing® is geen religie of geloofsovertuiging, het is een techniek om je overtuigingen te veranderen en ze in overeenstemming te brengen met de Bronenergie.

Hierdoor ervaar je meer en meer dat je echt kunt zijn wie je werkelijk bent. Je krijgt meer inzicht in waarom je de keuzes maakte die je eerder maakte en je bent steeds meer in staat om in je eigen kracht te staan en van daaruit de keuzes en beslissingen die maken die je echt vanuit je hart wilt maken..

De basis van Al-Dat-is, is liefde


 

Stap de magische wereld binnen, die Theta healing® heet, waarin beperkingen groeimogelijkheden worden, en beperkingen wegvallen...