TERA MAI & SEICHEM

Voor mij een zeer waardevol en krachtig systeem, zeker niet voor de beginner in healing.


Binnen de Tera Mai™ vinden we het aarde element, waarbij in Seichem de andere elementen zitten. Tera Mai™ reiki is erg waardevol, mede doordat het aarde element krachtiger lijkt te zijn. Het is daarom een krachtige basis voor de Seichem energien, die de elementen vuur, water, lucht omvatten.

Door de initiaties in Tera-Mai™ Seichem kun je tot op een bepaald niveau werken. Elke graad heeft weer een hoger energieniveau.

Tera-Mai™ Seichem opent je intuïtieve en heldere vermogens. De mate waarin, is voor ieder mens verschillend. Je vermogen om te communiceren en samen te werken met Engelen, Gidsen, Helpers wordt gestimuleerd.Hier word ook actief mee gewerkt in helingen.

De vier elementen:

TERA MAI ™ REIKI

Reiki is verbonden met het element AARDE. Reiki grondt/aardt alle andere helings energieën De Reiki-energie wordt ervaren als warm en koud, zoals de oppervlakte van de planeet Aarde zelf. Reiki vormt het noodzakelijke, stevige fundament voor de andere elementen binnen Seichem. Zonder de verbinding met de Aarde-energie (Reiki) kunnen deze elementen niet werken.
De energie maakt het je mogelijk je karma sneller uit te werken.

Seichem energieën:

SOPHI-EL

Sophi-El is verbonden met het element WATER. Sophi-El werkt op het emotionele vlak. Het is zowel zacht als doortastend als het water zelf en voelt aan als golven van koele energie. Deze energie dringt diep door in het emotionele lichaam om de kern van een verstoring te vinden (oorzaak en gevolg). Daarnaast opent Sophi-El het hart, zodat je meer liefde kunt uitdragen en ontvangen. Sophi-El, in combinatie met de andere stralen van heling, brengt de personen die hiermee worden behandeld een gevoel van vreugde en de ervaring "Ik verdien het om gelukkig te zijn."

SAKARA

Sakara is verbonden met het element VUUR. Sakara (Vuur) werkt zowel in de aura als in het fysieke lichaam. De energie voelt aan als kleine elektrische schokjes die door je handen gaan en werkt onder andere in de aura en reinigt de chakra's. Sakara brandt door blokkades en weerstanden in fysieke, mentale, emotionele en spirituele lichamen en transformeert deze energieën. Een energie die daarnaast zorgt voor een regenboog van beschermend licht die de aura omringt.

ANGELICLIGHT

Angeliclight is verbonden met het element LUCHT. Dit element bestaat uit twee stralen en is de energie uit de dimensie van de Kosmos (Heilige Geest), de Engelen en het Hogere Zelf. Angeliclight werkt op mentaal gebied. De energie verhoogt de kracht van het gesproken woord, zodat je als heler beter kunt communiceren en samenwerken met de Engelen die de feitelijke heling verrichten. De aanwezigheid van engelen wordt vaak ervaren.
De effectiviteit van het Derde Oog en de Keelchakra wordt aanzienlijk verhoogd. Door Angeliclight worden de andere elementen en de symbolen waarmee je werkt versterkt.

Reiki (aarde) en Sophi-El (water) zijn vrouwelijke energieën.
Sakara (vuur) en Angeliclight (lucht) zijn mannelijke energieën.Daardoor heeft de heler een goede balans bij het werken met de helings energieën.