U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.
Angel Healing®
 

Angel Healing® is een op het hart gerichte helingsmodaliteit, die ons in direct contact brengt met de engelen en onze eigen engel aanwezigheid. Dit systeem is in 2009 gechanneld door Calista onder de begeleiding van Aartsengel Raphael en Archeia Virtue- de engel van waarheid en heling. Door technieken om de gezondheid te verbeteren te combineren met bekrachtigingstechnieken van de engelen sferen, opent deze helingsmodaliteit de deuren naar het herkennen en erkennen van je goddelijkheid en elke dag gaan leven van deze gratie.

Het ontvangen van een behandeling van  Angel Healing® kan doorbraken en verschuivingen in je bewustzijn geven, als ook het bevorderen van je gezondheid, welzijn en een gevoel geven van thuis komen. Of nu de intentie nu heling, meer helderheid, vreugde of liefde is; de engelen kunnen een heilige ruimte faciliteren en voor jou reflecteren wat op dit moment het hoogste en beste voor je is, op dit moment. De engelen komen in elke sessie door om je te steunen om de veranderingen te maken die voor jou en je leven het beste zijn. 

Angel Healing® is een geregistreerde vorm van engelen therapie in de UK, en is wereldwijd aan het groeien met gecertificeerde leraren in de UK, USA en ook andere landen. Het is het enige geregistreerde engelen systeem in de UK, en is wereldwijd aan het groeien met gecertificeerde leraren in zowel de Uk als de USA.. Het is het enige engelen systeem die de engelen naar voren brengt en die behandelaars direct afstemt op zowel de Aartsengelen als de Acrheia ( de vrouwelijke engelen) om je acscentieproces te ondersteunen.

Hoe werkt een Angel Healing® behandeling ? 

Elke behandeling met Angel Healing® is  eveneens heilig als diepzinnig met sessies die de intentie van de ontvanger katalyseren. In elke behandeling, verbindt een getraind behandelaar zich met de engelen aanwezigheid en de beschermengelen van de ontvanger en samen met de eigen engelen gidsen channelt de behandelaar de engelen energie waar dat het meest nodig is; hetzij op fysiek of niet fysiek gebied. De behandelaar werkt samen met 17 Aartsengelen en 17 Archeia specifiek in Angel Healing® en brengt de heling, liefde en leiding van de engelen naar voren op een specifieke manier die onderwezen wordt in de cursussen. Een Angel Healing® behandeling kan gebruik maken van engelen symbolen, kaart lezingen, intuïtieve channeling en engelen tonen om de ontvangers intentie het beste te dienen.

Is Angel Healing® anders dan Reiki? 

Ja, het is anders dan Reiki, Angel Reiki en Angelic Reiki.  Angel Healing® put uit de resonantie en het goddelijke bewustzijn van bepaalde Aartsengelen en de Archeia, waar Reiki put uit de universele energie van leven. Je kan zeggen dat Reiki een meer gegronde vibratie heeft, terwijl Angel Healing®  fijner en meer verbonden is. Beide modaliteiten komen van de Bron, maar de vibratie is anders en brengt  heling en bekrachtiging op een andere manier.

Is Angel Healing®  anders dan andere engelen systemen ? 

Ja, Angel Healing®  is een unieke modaliteit die gecreëerd is om de bestaande kennis van de engelen sferen te ontwikkelen en flexibel te blijven ascenderen zoals de mensheid ook doet. Niet zoals andere engelen programma's die zich voornamelijk focussen op de Aartsengelen,  brengt Angel Healing®  een scala aan engelen naar voren, waaronder de Acheia ( de goddelijke vrouwelijke Aartsengelen ) die niet alleen liefde/ licht facetten van de mensheid spiegelen, maar het gehele spectrum van menselijke conditionering, zodat we kunnen helen en bekrachtigd worden op alle niveaus.

Angel Healing® richt zich op het weg nemen van angst, oordeel, zelf beperking en religieuze conditionering die vaak engelen buiten het bereik hebben gezet. In de opleiding zijn er niveaus die steeds op elkaar voort bouwen, die de behandelaar ondersteunen om de engelen in het dagelijkse leven te brengen, om jezelf te waarderen als een gelijke aan de engelen en met tijd, om te versmelten met de essentie en de deugden om de belichaming van een engel te worden

Wat  zijn de voordelen van een Angel Healing® behandeling ?

Engelen, net als onze gidsen, begrijpen dat de mensheid niet heling nodig heeft, omdat ze ons weten te waarderen als perfecte, goddelijke wezen op kern niveau; maar ze begrijpen dat het leven van een fysiek leven met vrije wil allerlei uitdagingen en conditioneringen kan brengen die ons afscheiden van het gevoel goddelijk te zijn, terwijl we weerstand en ziekte kunnen opbouwen in ons wezen. En het is deze conditionering die de engelen ons helpen te bevrijden wanneer we daar klaar voor zijn. Op deze manier, kan het ontvangen van een  Angel Healing® behandeling ons vrij maken van wat er ook maar niet stroomt in ons leven, of dat nu in relaties , financiën, carrière, fysieke gezondheid, of het bevorderen van een betere gezondheid, welzijn en vrijheid van zijn, zal geven. Boven alles, ontvangt de ontvanger altijd een behandeling die geregistreerd wordt door de eigen intentie van de cliënt en diens hogere zelf