Klacht/Geschil melden

Het is fijn wanneer het contact met uw zorgaanbieder deskundig en aangenaam verloopt. Maar dat is helaas niet altijd vanzelfsprekend. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de geleverde zorg. Op deze pagina leest u wat u kunt doen als u een klacht over uw zorgaanbieder heeft.

Stap 1: Bespreek uw klacht/onvrede met uw zorgaanbieder

Zit u met vragen, twijfels of bent u ergens ontevreden over? Vertel het uw zorgaanbieder of degene waar u rechtstreeks mee te maken heeft. Het is belangrijk dat u eerst in gesprek gaat met de persoon op wie de klacht betrekking heeft. Hij of zij wil namelijk graag van u leren en stelt het doorgaans zeker op prijs om het te horen als een cliënt niet tevreden is. Een goed gesprek kan vaak al veel verhelderen en onvrede wegnemen. Hij of zij kan meer uitleg geven over de manier van (be)handelen en mogelijk excuses aanbieden.


Stap 2: Schakel de klachtenfunctionaris in

Lukt het niet om er samen met uw zorgaanbieder uit te komen? Of wilt u hulp bij het indienen van een klacht? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris indien uw zorgaanbieder is aangesloten bij Stichting Klachtenregeling.nl ( Light flow is aangesloten bij Solopartners)


Stap 3: Dien een geschil in bij de geschilleninstantie

Mocht u er samen met de klachtenfunctionaris niet uitkomen, dan kunt u een klacht als geschil voorleggen aan de geschilleninstantie.