Algemene voorwaarden:

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar ( emotionele ) proces.

De cliënt is zelf geheel verantwoordelijk voor zijn of haar handelen zowel tijdens de sessie als er buiten.

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de resultaten van het consult.

Judith van de Moesdijk is niet verantwoordelijk voor het handelen van en de gevoelens van de cliënt.

Judith van de Moesdijk is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is, of verband houd met deelname aan een consult, tenzij aan Judith van de Moesdijk opzet of grove fouten kunnen verweten. Indien Judith van de Moesdijk op enig moment ondanks het hierboven bepaalde wel aansprakelijk blijkt te zijn voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Wanneer de cliënt verhinderd is, dient de cliënt dit 24 uur van tevoren te laten weten, wanneer dit niet gebeurd worden de kosten in rekening gebracht.

Wanneer er informatie gegeven word die mogelijk op medisch advies lijkt, mogen door u of anderen nooit als een medisch advies geïnterpreteerd worden. raadpleeg voor medisch advies altijd een erkende arts.

Consulten zijn nooit een vervanging van medische behandeling. Bij medische klachten dient u een erkende arts te raadplegen.

Alle informatie die tijdens het seminar met de groep wordt uitgewisseld is vertrouwelijk en dient niet buiten de groep besproken te worden.

Met schriftelijke en mondelinge informatie die de docent Judith vd Moesdijk ontvangt, wordt volgens de wettelijke eisen vertrouwelijk en professioneel omgegaan.

Het lesboek en/ of lesstof mag niet worden gekopieerd of gegeven worden aan derden.

In de prijs van het seminar zit het schriftelijke lesmateriaal, certificaat en de koffie, de thee en de versnaperingen over de gehele dag inbegrepen.

De lesdag begint om 9.00 uur en eindigt ± 16.00 uur. Gelieve op tijd aanwezig te zijn.

Zorg voor prettig zittende kleding en neem warme sokken of pantoffels mee.

Opgeven via de contact formulier is niet voldoende. Na aanbetaling van 150 euro is je deelname bevestigd. Deze dient uiterlijk 1 week voor aanvang van het seminar over gemaakt te zijn onder vermelding van Seminar naam.

Prijzen van Theta Healing Seminars zijn door Vianna Stibal vastgestelde prijzen en dienen bij alle Theta Teachers conform afspraak te zijn. Light flow hanteert de vastgestelde prijzen.